Бисери от кандидат-студентски изпити през 2015г.
Рейтингова система на университетите за 2014 г.
Излезе първо класиране в Софийски университет
Какви промени се предвиждат в Закона за висшето образование