Университети в София

Университети в София


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

Адрес: бул. „Цар Освободител“ 15 | Тел: +359 2 9308 200

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
ПСИХОЛОГИЯ:
8 семестъра | Такса: 500 лв/ 4320 лв | Валидност на дипломата: ЕС
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ:
8 семестъра | Такса: 340 лв/ 2560 лв | Валидност на дипломата: ЕС
АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ:
8 семестъра | Такса: 500 лв/ 4320 лв | Валидност на дипломата: ЕСТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
СОФИЯ

Адрес: бул.“Кл. Охридски“ 8| Тел: +359 2 965 2111

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Компютърно и софтуерно инженерство:
7+1 семестъра | Такса: 325 лв/ 2925 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Комуникационна и компютърна техника:
7+1 семестъра | Такса: 325 лв/ 2925 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Електротехника:
7+1 семестъра | Такса: 325 лв/ 2925 лв | Валидност на дипломата: ЕС


УНСС – Университет за национално и
световно стопанство

Адрес: ул. „8-ми декември“ | Тел: +359 2 819 5701

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Финанси, счетоводство и контрол:
8 семестъра | Такса: 577 лв/ 5197.50 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Икономика и бизнес:
8 семестъра | Такса: 577 лв/ 5197.50 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Администрация и управление:
8 семестъра | Такса: 577 лв/ 5197.50 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Университетът по Архитектура,
Строителство и Геодезия – УАСГ

Адрес: бул. Христо Смирненски 1 | Тел: +359 2 8666 770

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
АРХИТЕКТУРА:
11 семестъра | Такса: 330 лв/ 3630 лв| Валидност на дипломата: ЕС
УРБАНИЗЪМ:
7+1 семестъра | Такса: 330 лв/ 3630 лв | Валидност на дипломата: ЕС
ССС:
9+1 семестъра | Такса: 330 лв/ 3630 лв | Валидност на дипломата: ЕСНОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
НБУ

Адрес: ж.к. Овча купел, ул. Монтевидео № 21 | Тел: +359 2 8110 180

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Право:
10 семестъра | Такса: 1650 лв/ 16500 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Информатика и Информационни технологии:
8 семестъра | Такса: 1300 лв/ 10400 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Графичен дизайн:
8 семестъра | Такса: 1300 лв/ 10400 лв | Валидност на дипломата: ЕС


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
МУ – СОФИЯ

Адрес: бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15 | Тел: +359 2 9531 174

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Акушерството и гинекологията:
12 семестъра | Такса: 900 лв/ 10800 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Гастроентерологията:
12 семестъра | Такса: 900 лв/ 10800 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Ендокринологията:
12 семестъра | Такса: 900 лв/ 10800 лв | Валидност на дипломата: ЕС


ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И
МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ – ХТМУ

Адрес: бул. „Климент Охридски“ 8 | Тел: +359 2 816 3110

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
БИОТЕХНОЛОГИИ:
8 семестъра | Такса: 250 лв/ 2000 лв | Валидност на дипломата: ЕС
БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВАТА И ЗАЩИТА ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ:
8 семестъра | Такса: 250 лв/ 2000 лв | Валидност на дипломата: ЕС
ФИН ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ:
8 семестъра | Такса: 250 лв/ 2000 лв | Валидност на дипломата: ЕСМИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. ИВАН РИЛСКИ“

Адрес ул.“проф. Боян Каменов“ | Тел: +359 2 806 0208

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Маркшайдерство и геодезия:
8 семестъра | Такса: 245 лв/ 1960 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Хидрогеология и инженерна геология :
8 семестъра | Такса: 245 лв/ 1960 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Компютърни технологии в инженерната дейност:
8 семестъра | Такса: 245 лв/ 1960 лв | Валидност на дипломата: ЕСЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСТИТЕТ
ЛТУ – СОФИЯ

Адрес бул. Климент Охридски 10 | Тел: +359 2 962 5997

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Ландшафтна архитектура :
8 семестъра | Такса: 330 лв/ 2640 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Агрономство:
8 семестъра | Такса: 400 лв/ 3200 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Инженерен дизайн:
8 семестъра | Такса: 330 лв/ 2640 лв | Валидност на дипломата: ЕС


НАТФИЗ – Национална академия за
театрално и филмово изкуство

Адрес ул. Георги С. Раковски 108A | Тел: +359 2 923 1225

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Актьорство за драматичен театър:
8 семестъра | Такса: 725 лв/ 5800 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Филмова и телевизионна режисура:
8 семестъра | Такса: 725 лв/ 5800 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Режисура за драматичен театър:
8 семестъра | Такса: 725 лв/ 5800 лв | Валидност на дипломата: ЕС


НХА – Национална художествена
академия

Адрес ул. „Шипка“ 1 | Тел: +359 2 988 1702

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН:
8 семестъра | Такса: 440лв/ 3520 лв | Валидност на дипломата: ЕС
МОДА:
8 семестъра | Такса: 440лв/ 3520 лв | Валидност на дипломата: ЕС
ТЕКСТИЛ – ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН:
8 семестъра | Такса: 440лв/ 3520 лв | Валидност на дипломата: ЕС


НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ
(НСА) „Васил Левски“

Адрес ж.к. Студентски град | Тел: +359 2 40 14 100

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Кинезетерапевт:
8 семестъра | Такса: 700 лв/ 5600 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Учител по физическо възпитание:
8 семестъра | Такса: 350 лв/ 2800 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Ски биатлон:
8 семестъра | Такса: 350 лв/ 2800 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“

Адрес бул. Евлоги Георгиев 94 | Тел: +359 2 943 4862

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
ЗВУКОРЕЖИСУРА, ЗВУКОВ И МЕДИЕН ДИЗАЙН:
8 семестъра | Такса: 600 лв/ 4800 лв | Валидност на дипломата: ЕС
ПИАНО:
8 семестъра | Такса: 600 лв/ 4800 лв | Валидност на дипломата: ЕС
ПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ:
8 семестъра | Такса: 600 лв/ 4800 лв | Валидност на дипломата: ЕС


ВОЕННА АКАДЕМИЯ
„Г. С. Раковски“

Адрес бул. Евлоги Георгиев 82 | Тел: +359 2 92 26 504

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Национална сигурност и отбрана:
3 семестъра | Такса: 750 лв/ 2250 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Организация и управление на корпоративна сигурност
3 семестъра | Такса: 750 лв/ 2250 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Сигурност във въздухоплаването”:
3 семестъра | Такса: 750 лв/ 2250 лв | Валидност на дипломата: ЕСАкадемия на МВР –
Министерство на вътрешните работи

Адрес бул. Александър Малинов 1 | Тел: +359 2 98 29 213

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Пожарна и аварийна безопасност:
8 семестъра | Такса: 277 лв/ 2216 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред:
8 семестъра | Такса: 270 лв/ 2160 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Защита на националната сигурност:
8 семестъра | Такса: 270 лв/ 216 0лв | Валидност на дипломата: ЕС


Висше училище по транспорт
ВТУ „Тодор Кабелешков“

Адрес ул. „Гео Милев“ 158 | Тел: +359 2 9709 211

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО:
8 семестъра | Такса: 490 лв/ 3920 лв | Валидност на дипломата: ЕС
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ:
8 семестъра | Такса: 490 лв/ 3920 лв | Валидност на дипломата: ЕС
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ:
8 семестъра | Такса: 490 лв/ 3920 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Висше строително училище
„Любен Каравелов“

Адрес ул. „Суходолска“ 175 | Тел: +359 2 802 9191

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
АРХИТЕКТУРА:
11 семестъра | Такса: 330 лв/ 3630 лв | Валидност на дипломата: ЕС
СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ:
8 семестъра | Такса: 330 лв/ 2640 лв | Валидност на дипломата: ЕС
СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ:
8 семестъра | Такса: 330 лв/ 2640 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Висше Училище по
Мениджмънт

Адрес Цариградско шосе 149 Б | Тел: +359 2 421 9595

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Бизнес Администрация:
8 семестъра | Такса: 1500 евро/ 12000 евро| Валидност на дипломата: ЕС
Хотелски мениджмънт:
8 семестъра | Такса: 1500 евро/ 12000 евро| Валидност на дипломата: ЕС
Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма:
8 семестъра | Такса: 1500 евро/ 12000 евро| Валидност на дипломата: ЕС


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

Адрес ул. Акад. Стефан Младенов 1| Тел: +359 2 862 10 34

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Компютърно администриране на софтуерни приложения:
6 семестъра | Такса: 255 лв/ 1530 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Телекомуникационни технологии:
6 семестъра | Такса: 255 лв/ 1530 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Телекомуникационни мрежи:
6 семестъра | Такса: 255 лв/ 1530 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Колеж по библиотекознание и
информационни технологии

Адрес бул. „Цариградско шосе“ 119 | Тел: +359 2 971 80 69

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Комуникации и информиране:
8 семестъра | Такса: 274 лв/ 2700 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Компютърни науки:
8 семестъра | Такса: 359,50 лв/ 2700 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Национална сигурност:
8 семестъра | Такса: 404лв/ 2700 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Колеж по мениджмънт,
търговия и маркетинг

Адрес бул. Цар Борис ІІІ 126 | Тел: +359 2 445 6148

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО:
8 семестъра | Такса: 700 лв/ 5600 лв | Валидност на дипломата: ЕС
МАРКЕТИНГ:
8 семестъра | Такса: 700 лв/ 5600 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Softuni:
8 семестъра | Такса: 700 лв/ 5600 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Театрален колеж
„Любен Гройс“

Адрес бул. Евлоги Георгиев 169 | Тел: +359 2 428 1102

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Актьорство за драматичен театър:
6 семестъра | Такса: -лв/ – лв


Висше училище по
застраховане и финанси

Адрес Гусла №1, ул. Панайот Волов 1 | Тел: +359 2 401 58 12

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Застраховане, осигуряване и финанси:
8 семестъра|Такса: 700 евро/5600 евро|Валидност на дипломата: ЕС
Финансов мениджмънт и маркетинг:
8 семестъра|Такса: 700 евро/ 5600 евро|Валидност на дипломата: ЕС
Международен Бизнес и Финанси:
8 семестъра|Такса: 700 евро/ 5600 евро|Валидност на дипломата: ЕС

Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството
Професионален колеж по мениджмънт в туризма,
ресторантьорството и хотелиерството

Адрес жк Младост 2, до бл. 227 | Тел: +359 2 954 91 04

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО:
– семестъра | Такса: -лв | Валидност на дипломата: –
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО:
– семестъра | Такса: -лв | Валидност на дипломата: –
Организация на екскурзоводската дейност:
– семестъра | Такса: -лв | Валидност на дипломата: –

Related Post

thumbnail
hover

Университети в България

Списък на всички частни и държавни университети в България: Университети в С...

  • Публикувано от bgstart
thumbnail
hover

Университети в Пловдив

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Адрес: ул. Цар Асен 24 | Тел...

thumbnail
hover

Университети във Варна

Технически Университет – Варна Адрес: ул. Студентска 1 | Тел: +359 52 383 222 ТОП 3 ...