Университети в Пловдив

Университети в Пловдив


Пловдивски университет
„Паисий Хилендарски“

Адрес: ул. Цар Асен 24 | Тел: +359 32 261 261

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Телематика:
8 семестъра | Такса: 640 лв/ 2700 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Телекомуникации с мениджмънт:
4+1 семестъра | Такса: 640 лв/ 2700 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Инженерна физика:
4+1 семестъра | Такса: 640 лв/ 2700 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Аграрен университет
Пловдив

Адрес: бул. Менделеев 12 | Тел: +359 32 654 200

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Растителна защита:
8 семестъра | Такса: 720 лв/ 5760 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Аграрна икономика:
8 семестъра | Такса: 410 лв/ 3280 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Аграрен туризъм:
8 семестъра | Такса: 410 лв/ 3280 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Университет по хранителни
технологии

Адрес: бул. „Марица“ 26 | Тел: +359 32 643 005

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Биотехнологии:
8 семестъра | Такса: 760 лв/ 6080 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Икономика на туристическата индустрия:
8 семестъра | Такса: 440 лв/ 3520 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Храни, хранене и диететика:
8 семестъра | Такса: 760 лв/ 6080 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Академия за музикално танцово и
изобразително изкуство

Адрес: ул. „Тодор Самодумов“ 2 | Тел: +359 32 601 441

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Българска народна хореография:
8 семестъра | Такса: 500 лв/ 4000 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Изпълнителско изкуство:
8 семестъра | Такса: 500 лв/ 4000 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Сценография:
8 семестъра | Такса: 500 лв/ 4000 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Технически Университет – София
Филиал Пловдив

Адрес: ул. Цанко Дюстабанов| Тел: +359 32 659 555

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Компютърни системи и технологии:
8 семестъра | Такса: 325 лв/ 2600 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Електротехника:
8 семестъра | Такса: 325 лв/ 2600 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Индустриален мениджмънт:
8 семестъра | Такса: 325 лв/ 2600 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Медицински университет –
Пловдив

Адрес: бул. Васил Априлов 15A | Тел: +359 32 602 207

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
МЕДИЦИНА:
12 семестъра | Такса: 950 лв/ 11400 лв | Валидност на дипломата: ЕС
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА:
10+1 семестъра | Такса: 950 лв/ 10450 лв | Валидност на дипломата: ЕС
ФАРМАЦИЯ:
9+1 семестъра | Такса: 950 лв/ 9500 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Висше училище по агробизнес и
развитие на регионите

Адрес: бул. Дунав 78 | Тел: +359 32 960 360

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ:
8 семестъра | Такса: 490 лв/ 3920 лв | Валидност на дипломата: ЕС
ФИНАНСИ:
8 семестъра | Такса: 490 лв/ 3920 лв | Валидност на дипломата: ЕС
ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА:
8 семестъра | Такса: 490 лв/ 3920 лв | Валидност на дипломата: ЕСЕвропейски колеж по икономика и
управление

Адрес: ул. „Задруга“ 18 | Тел: +359 32 672 362

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Счетоводство и контрол:
6 семестъра | Такса: 1020 лв/ 8160 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Бизнес администрация:
6 семестъра | Такса: 1020 лв/ 8160 лв | Валидност на дипломата: ЕС
Маркетинг:
6 семестъра | Такса: 1020 лв/ 8160 лв | Валидност на дипломата: ЕС


Висше училище по сигурност и
икономика

Адрес: бул. Кукленско шосе 13 | Тел: +359 32 345 614

ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА
Криминалистика:
8 семестъра | Валидност на дипломата: ЕС
Мениджмънт на антитероризма:
8 семестъра | Валидност на дипломата: ЕС
Защита при бедствия и конфликти:
8 семестъра | Валидност на дипломата: ЕС

Прикачени файлове

Related Post

thumbnail
hover

Университети в България


Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 7777763 bytes) in /home/bg5t8r6/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1978