Най-престижните университети в Гърция

Най-престижните университети в Гърция

Вижте кои са четирите най-престижни университети в Гърция и техните факултети

Въпреки че в днешно време границите на почти целия свят са отворени и българските студенти могат да живеят, работят и учат навсякъде, възможностите, които предлага толкова близката до нас Гърция не са никак за подценяване.

Българската и гръцката образователни системи имат определени сходства. Този факт носи предимство на българите, решили да кандидатстват там, тъй като е необходима единствено диплома за завършено средно образование. За незнаещите гръцки език държавните университети предлагат подготвителна година, през която интензивно се изучава езика. В останалите университети обучението е под формата на курсове, които нерядко са безплатни.

Образованието в държавните университети е безплатно и някои от тях предлагат стипендии за чуждестранните студенти, достигащи дори 100 % покритие на таксите. За сметка на това обаче обучението в частните институции се доближава по цени до тези в западноевропейските страни.

Предлагаме ви кратко описание на четирите най-престижни университети в Гърция и техните факултети:

1. Национален технически университет на Атина: създаден през 1837г. НТУА е най-престижният университет в страната. В Националният технически университет на Атина се обучават около 15 000 студента, които след успешно завършване на 5 годишни програми получават дипломи за Магистри в областта на Инженерните науки. В университета има девет факултета:

– Строителен факултет

– Факултет по машиностроене

– Факултет по електротехника и компютърна техника

– Факултет по архитектура

– Факултет по инженерна химия

– Факултет по геодезия

– Металургичен факултет

– Факултет по корабостроене и морска техника

– Факултет по приложна математическа и физическа наука

2. Критски университет: основан през 1973г., Критският университет е сравнително млад, но вече има над 16 000 студента. Университета има ясно изразена международна насоченост. В университета има пет факултета:

– Факултет по философия

– Педагогически факултет

– Факултет по социални, икономически и политически науки

– Факултет по инженерни науки

– Медицински факултет

3. Солунски университет Аристотел: създаден през 1925г. Солунският университет е най-големия университет в Гърция. Обучаващите се в него студенти в Бакалавърски и Магистърски програми са около 81 500. В университета има единадесет факултета:

– Богословски факултет

– Факултет на науките

– Юридически факултет

– Факултет по икономически и политически науки

– Факултет по здравни науки

– Факултет по инженерни науки

– Факултет по изящни изкуства

– Педагогически факултет

– Факултет по физическо възпитание и спорт

– Аграрен факултет

4. Атински университет: създаден през 1837г. Атинският университет е най-стария в страната, а и на Балкански полуостров и в региона на Източното Средиземноморие. В университета се обучават около 125 000 студента в осем различни факултета:

– Факултет по икономически и политически науки

– Педагогически факултет

– Факултет по здравни науки

– Юридически факултет

– Факултет по философия

– Факултет по физическо възпитание и спорт

– Факултет на науките

– Богословски факултет

Прикачени файлове

Related Post

thumbnail
hover

Университети в България

Списък на всички частни и държавни университети в България: Университети в С...

  • Публикувано от bgstart
thumbnail
hover

Рейтингова система на университетите за 2014...

Преди да излязат всички класирания за прием във висшите учебни заведения за...

thumbnail
hover

Излезе първо класиране в Софийски университет

Най-много са кандидатствали за специалност „Психология“ На 14 юли станаха я...