Университети в България

Списък на всички частни и държавни университети в България: Университети в София Университети в Пловдив Университети във Варна Университе...

прочети

Университети в София

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Адрес: бул. „Цар Освободител“ 15 | Тел: +359 2 9308 200 ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА ПСИХО...

прочети

Университети в Пловдив

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Адрес: ул. Цар Асен 24 | Тел: +359 32 261 261 ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА Телематика: 8 ...

прочети

Университети във Варна

Технически Университет – Варна Адрес: ул. Студентска 1 | Тел: +359 52 383 222 ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА Софтуерни и интернет техноло...

прочети

Университети в Бургас

Университет „Проф. Асен Златаров“ Адрес: ул. Проф. Якимов 1| Тел: +359 56 716 407 ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА Стопанско управление: 8 сем...

прочети

Други университети

Тракийски университет – Стара Загора Адрес: Стара Загора| Тел: +359 42 673 021 ТОП 3 СПЕЦИАЛНОСТИ СПОРЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА Медицина: 10+1 семестъра | Та...

прочети

Университети в Пловдив

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ Аграрен университет Университет по хранителни технологии Академия за музикално, танцо...

прочети

Университети

В този сайт ще намерите информация за всички университети в България, както и най-популярните и престижни университети в Европа и света. Ви...

прочети

Частни университети и колежи

СОФИЯ Нов български университет Колеж по телекомуникации и пощи Колеж по библиотекознание и информационни технологии Колеж по мениджмънт...

прочети