Рейтингова система на университетите за 2014 г.

Рейтингова система на университетите за 2014 г.

Преди да излязат всички класирания за прием във висшите учебни заведения за 2015 г., е добре да си припомним резултатите от Рейтинговата система на университетите от изминалата година. Третото издание на Рейтинговата система показа, че тя ще направи избора на специалност по-лесен за кандидат-студентите, които имат желание да следват висше образование. Системата сравни 51 вуза по 52 на брой професионални направления. За целта бяха използвани 77 индикатора, които взимат предвид престижа на даден вуз, учебната среда, реализацията на получилите висше образование на пазара на труда, предлаганите административни услуги, социално-битови услуги и др. А ето и някои от конкретните резултати:

Какъв е дялът на безработните и осигурителният доход на висшистите?

Дялът на безработни сред завършилите висше образование е 4,15%, а по-малко от 1%, или най-ниска безработица, има сред тези, които са изучавали Стоматология, Медицина, Фармация, Военно дело. Средният осигурителен доход възлиза на около 868 лева, като само 46% от завършилите заемат позиции, за които е необходимо висше образование. 4,5% са безработните висшисти, завършили Икономика – най-масовото професионално направление. При тях осигурителният доход на месец е средно 871 лева, а 37% заемат постове, за които се изисква висше.

Със среден месечен доход, надхвърлящ 1000 лева, са завършилите висше образование в професионални направления като: Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника, Медицина, Обществено здраве, Военно дело, Политически науки, Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми, Математика, Металургия, Електроника и автоматика, Електротехника.

Класация на университетите

СУ води с най-висок рейтинг в 18 от 52 направления. Техническият университет в София, както и Медицинският университет в столицата заемат челни позиции в 5 класации. Химикотехнологичният и металургичен университет в София води в класациите по 4 направления, Американският университет в Благоевград пък е лидер в 3 класации. Лесотехническият университет, Тракийският университет в Стара Загора и Академията на МВР заемат челно място в по 2 класации.

В момента държавните субсидии, които получават висшите учебни заведения, са базирани на броя обучавани студенти. Целта е рейтинговата система да се използва при промяна в начина на финансиране на вузовете. Фактор при отпускане на държавни субсидии ще е качеството на предлаганото висше образование, като държавата ще помага на университетите да развиват професионалните направления, по които заемат водещи места в класациите.

Related Post

thumbnail
hover

Университети в България

Списък на всички частни и държавни университети в България: Университети в С...

  • Публикувано от bgstart
thumbnail
hover

Бисери от кандидат-студентски изпити през 2015г.

По време на всяка кандидат-студентска кампания бъдещите висшисти раждат бис...

thumbnail
hover

Излезе първо класиране в Софийски университет

Най-много са кандидатствали за специалност „Психология“ На 14 юли станаха я...