Какви промени се предвиждат в Закона за висшето образование

Какви промени се предвиждат в Закона за висшето образование