май 14, 2011 (No Comments) by imoti

В този сайт ще намерите информация за всички университети в България, както и най-популярните и престижни университети в Европа и света.

Висшето образование е един от най-важните и ключови етапи в живота на един човек. Ето защо е важно той да избере най-подходящия университет, където да получи необходимото образование и опит – основната предпоставка за професионално развитие и израстване.

В universiteti.bgstart.net ще намерите всички университети в света, информация и актуални новини за стипендтии, стажове, бригади, работа и др.

май 14, 2011 (No Comments) by imoti

СОФИЯ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Технически университет

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Нов български университет (частен)

Медицински университет

Химикотехнологичен и металургичен университет

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Лесотехнически университет

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“

Национална художествена академия

Национална спортна академия

Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Военна академия „Г. С. Раковски“

Академия на МВР

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

Висше строително училище „Любен Каравелов“

Колеж по телекомуникации и пощи(частен)

Колеж по библиотекознание и информационни технологии- (частен)

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг- (частен)

Театрален колеж „Любен Гройс“(частен)

Висше училище по застраховане и финанси- (частен)

Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството(частен)

ПЛОВДИВ

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Аграрен университет

Университет по хранителни технологии

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

Технически университет София – Филиал Пловдив

Медицински университет – Пловдив

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – (частен)

Европейски колеж по икономика и управление(частен)

Колеж по икономика и администрация(частен)

Земеделски колеж(частен)

ВАРНА

Технически университет

Икономически университет

Медицински университет – Варна

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Варненски свободен университет - (частен)

БУРГАС

Университет „Проф. Асен Златаров“

Бургаски свободен университет(частен)

СТАРА ЗАГОРА

Тракийски университет

РУСЕ

Русенски университет „Ангел Кънчев“

ПЛЕВЕН

Медицински университет – Плевен

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Национален военен университет „Васил Левски“

ГАБРОВО

Технически университет

БЛАГОЕВГРАД

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Американски университет в България – (частен)

ШУМЕН

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

СВИЩОВ

Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ПЕРНИК

Европейски политехнически университет - (частен)

БОТЕВГРАД

Международно висше бизнес училище - (частен)

БАНСКО

Колеж по туризъм - (частен)

ДОБРИЧ

Висше училище Международен Колеж - (частен)

май 14, 2011 (No Comments) by imoti

В този сайт ще намерите информация за всички университети в България, както и най-популярните и престижни университети в Европа и света.

Висшето образование е един от най-важните и ключови етапи в живота на един човек. Ето защо е важно той да избере най-подходящия университет, където да получи необходимото образование и опит – основната предпоставка за професионално развитие и израстване.

В universiteti.bgstart.net ще намерите всички университети в света, информация и актуални новини за стипендтии, стажове, бригади, работа и др.

май 14, 2011 (No Comments) by imoti

СОФИЯ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Технически университет

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

Нов български университет (частен)

Медицински университет

Химикотехнологичен и металургичен университет

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Лесотехнически университет

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“

Национална художествена академия

Национална спортна академия

Държавна музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Военна академия „Г. С. Раковски“

Академия на МВР

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“

Висше строително училище „Любен Каравелов“

Колеж по телекомуникации и пощи(частен)

Колеж по библиотекознание и информационни технологии- (частен)

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг- (частен)

Театрален колеж „Любен Гройс“(частен)

Висше училище по застраховане и финанси- (частен)

Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството(частен)

ПЛОВДИВ

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Аграрен университет

Университет по хранителни технологии

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

Технически университет София – Филиал Пловдив

Медицински университет – Пловдив

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – (частен)

Европейски колеж по икономика и управление(частен)

Колеж по икономика и администрация(частен)

Земеделски колеж(частен)

ВАРНА

Технически университет

Икономически университет

Медицински университет – Варна

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Варненски свободен университет - (частен)

БУРГАС

Университет „Проф. Асен Златаров“

Бургаски свободен университет(частен)

СТАРА ЗАГОРА

Тракийски университет

РУСЕ

Русенски университет „Ангел Кънчев“

ПЛЕВЕН

Медицински университет – Плевен

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Национален военен университет „Васил Левски“

ГАБРОВО

Технически университет

БЛАГОЕВГРАД

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Американски университет в България – (частен)

ШУМЕН

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

СВИЩОВ

Стопанска академия „Д. А. Ценов“

ПЕРНИК

Европейски политехнически университет - (частен)

БОТЕВГРАД

Международно висше бизнес училище - (частен)

БАНСКО

Колеж по туризъм - (частен)

ДОБРИЧ

Висше училище Международен Колеж - (частен)